Att känna vilja och mod. Känna att just du kan lyckas. Att leva med vuxna som har tid för dig, som kan ställa krav och sätta gränser. Det är vad trygghet och kärlek handlar om, och det är precis det vi på Närsjögläntan vill förmedla till flickorna som kommer hit.

HVB-hem, friskola och familjehemsvård

Närsjögläntans verksamhet består av Närsjögläntans HVB-hem, Jour- och familjehemsvård och Backafors resursskola. Vårt syfte med att integrera både HVB-hem och en individuellt anpassad skolverksamhet är att effektivisera behandlingen och därigenom förkorta vårdtiden. Närsjögläntan har även tillgång till kvalificerade familjehem, så kallad konsulentstödd familjehemsverksamhet.

HVB-hemmet är inrymt i ett vackert sekelskifteshus beläget strax utanför Falun i närheten av Sundborn. Resursskolans verksamhet är förlagd till centrala Falun. Skolan är ett utbildningsalternativ för både pojkar och flickor som har svårt att klara sina studier på grund av sociala problem och inlärningssvårigheter. Våra familjehem finns runtom i Dalarna och är belägna både på landet och i städer eller större orter.

puff-ungdom
puff-foralder_2
puff-social_3